Nl 15d Frana's Uiterste Wil

  From Oera Linda Wiki

  Ott werkversie

  [141/26]

  Overwijn 1951

  [/133] Zo luidde Franals uiterste wil.

  Aan alle goede Fryas, heil! In de naam van Wr.alda, van Frya en van de vrijheid groet ik U, dat als ik mocht sterven, eer ik een opvolgster heb benoemd, te weten, dat ik Tuuntje aanbeveel, die burchtvrouw is op de Maagdenburcht (Medemblik). Tot op de huidige dag is zij de beste.

  Ottema 1876

  [193] Zoo luidde Frânas uiterste wil.

  Alle edele Friesen, heil! In den naam van Wralda, van Frya en der vrijheid groet ik u, en bid u zoo ik sterven mocht, eer ik eene opvolgster benoemd heb, dan beveel ik u Teuntja aan, die Burgtmaagd is op de burgt Medeasblik, tot op heden is zij de beste.

  Lees Verder

  Nl 15c Jesus van Kasjmir ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 15e Gosa's Voorzegging

  Aangepaste volgorde:

  Nl 15a Uit de Saxenmarken ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 15e Gosa's Voorzegging