00b

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL00b.jpg

  Edited transcription

  [00b] LJAWA ERVNÔMA.

  VMB VSA LJAWA ÉTHLAS WILLE ÀND VMB VSA LJAWE FRYDOMS WILLE, THÛSAND WÁRA SÁ BIDD​.IK TO JO. OCH LJAWA. NE LÉT THA ÁGON ÉNIS PÁPE​.KAPPE [5] THACH NIMMERTHE OVER THISSA SKRIFTA NE WÉJA.

  HJA SPRÉKATH SWÉTA WIRDA, MEN HJA TORNATH VNMÀRKSÉM AN ALLES HWAT FON VS FRYAS TREFTH. VMBE RIKA PREBENDNE TO WINNANDE SÁ HÉLATH [10] HJA MITH THA POPPAKÉNINGGAR. THISSA WÉTATH THAT WI HJARA GRÁTESTE FYANDA SEND. THRVCHDAM WI HJARA LJUDA TO SPRÉKE THVRA, VR FRYDOM RJUCHT ÀND FORSTNE PLICHT. THÉRVMBE LÉTATH HJA ALLES [15] VRDILIGJA. HWAT FON VSA ÉTHLUM KVMTH ÀND HWAT THÉR JETA REST FON VSA ALDA SÉDUM.

  OCH LJAWA IK HÀV BÍ THAM ET HOVE WÉST. WIL WRALDA​.T THJELDA ÀND WILLATH WI VS NAVT STERIK NE [20] MÁKJA, HJA SKILUN VS ALGADUR VRDILIGJA.

  SKRÉVEN TO LJUDWERD, ACHT​.HVNDRED ÀND THRJU JÉR, NÉI KERSTEN BIGRIP.

  [25] LIKO TONÔMAD OVIRA​.LINDA.

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [2] LJAWA → LJAWE [3] THVSAND → THÛSAND [4] LJAWE → LJAWA. [5] TACH → THACH [8] FRYAS → FRYA​.S [10] KENINGGAR → KÉNINGGAR [11] FJANDA → FYANDA [12] THRVCHDA → THRVCHDAM [14] PLJCHT → PLICHT [20] ALGÁDUR → ALGADUR [23] HONDRED → HVNDRED [25] TONÔMATH → TONÔMAD

  Punctuation changes

  [2] ÉTHLA​.S → ÉTHLAS, FRYDOM​.S → FRYDOMS [10] POPPA KÉNINGGAR → POPPAKÉNINGGAR [18] WR​.ALDA → WR​ALDA [23] LJUD.WERD → LJUDWERD

  Translations

  Deutsch English Español Nederlands

  Continue Reading

  [00a] ᐊ previous/next ᐅ [001]