Nl 01c Grevetmannen

  From Oera Linda Wiki

  Ott werkversie

  1c. De Grevetmannen

  [005/08] Dit zijn de namen van de grevetmannen onder wiens toezicht dit boek is samengesteld:

  Apol, Adela's man. Drie maal is hij zeekoning geweest. Nu is hij grevetman over Oost-Flieland en over de Lindawaarden. De burchten Liudgaarde, Lindaheem en Stavia zijn onder zijn hoede.

  De Saxman Storo, Sijtja's man, grevetman over de Hoge Venen en Wouden. Negen maal is hij tot 'heertoog', dat is, tot 'heirman' (legeraanvoerder) gekozen. De burchten Buda en Mannagardaforda zijn onder zijn hoede.

  Abélo, Jaltja's man, grevetman over de Zuider-Flielanden. Vier maal is hij legeraanvoerder geweest. De burchten Aken, Liudburg en Kaat's Burg zijn onder zijn hoede.

  Enoch, Diewek's man, grevetman over West-Flieland en Texland. Negen maal is hij tot zeekoning gekozen. De Bewaarburg, Medea's Blik, Forana en Oud Fryasburg zijn onder zijn hoede.

  Foppo, man van Duinroos, grevetman over de Zeven Eilanden. Vijf maal is hij zeekoning geweest. De burcht Walhallagara is onder zijn hoede.

  Noten

  Overwijn 1951

  [/9] Deze zijn de namen van de grevetmannen, onder wier bestuur dit boek is vervaardigd.

  Apol, Adela’s man. Driemaal is hij zeekoning geweest, nu is hij grevetman over Oost-Vlieland en over de Lindeoorden; de burchten Ljudgarda, Lindaheem en Stavia zijn onder zijn hoede. De Saxman Storo, Sytje’s man, grevetman over de Hogevennen en Wouden. Negenmaal is hij tot hertog dat is tot heerman gekozen, de burchten Budda en Draviksorevoorde zijn onder zijn hoede. Abelo, Jaltje’s man, grevetman over de Zuidervlielanden. Viermaal is hij heerman geweest, de burchten Aken, Luik, Kadier en Keer zijn onder zijn hoede. Enoch, Dyweke’s man, grevetman over Westvlieland en Texland. Negenmaal is hij tot zeekoning gekozen, Waraburcht, Maagdenburcht, Forana en Fryaburcht zijn onder zijn hoede. Foppe, de man van Dunroos, grevetman over de Zeven eilanden, Vijfmaal is hij zeekoning geweest, de burcht Walhallagara is onder zijn hoede.

  Ottema 1876

  [/9] Deze zijn de grevetmannen onder wier bestuur dit boek is vervaardigd.

  Apol, Adelas man. Driewerf is hij zeekoning geweest, nu is hij grevetman over Oostflyland en over de Lindeoorden; de burgten Liudgarda, Lindahem en Stavia zijn onder zijne hoede. De Saxman Storo, Sytias man, grevetman over de Hoogefennen en Wouden. Negenwerf is hij tot hertog dat is tot heerman gekozen; de burgten Buda en Manna-garda-forda zijn onder zijne hoede. Abelo, Jaltias man, grevetman over de Zuiderflylanden. Viermaal is hij heerman geweest, de burgten Aken, Liudburg en Katsburg zijn onder zijne hoede. Enoch, Dywckes man, grevetman over Westflyland en Texland. Negenmaal is hij tot zeekoning gekozen, Waraburg, Medeasblik, Forana en Fryasburg zijn onder zijne hoede. Foppe, de man van Dunroos, grevetman over de Zeven eilanden. Vijf maal is hij zeekoning geweest, de burgt Walhallagara is onder zijne hoede.


  Lees Verder

  Nl 01b Adela's Raad ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 02a Neem Je Stift

  Aangepaste volgorde:

  Nl 01b Adela's Raad ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 13b Verraad