Nl 00a Hidde

  From Oera Linda Wiki

  Ott werkversie

  Voorschriften

  A. Hidde Oera Linda, 1255 CE

  [00a] Okke, mijn zoon,

  Deze boeken moet je met lijf en ziel bewaren. Ze omvatten de geschiedenis van ons hele volk, ook van onze voorouders. Vorig jaar heb ik ze uit de vloed gered, tegelijk met jou en je moeder. Maar ze waren nat geworden. Daardoor gingen ze naderhand bederven. Om ze niet te verliezen, heb ik ze op overlands papier overgeschreven.

  Wanneer je ze erft, moet je ze ook overschrijven. Jouw kinderen evenzo, opdat ze nooit verloren gaan.

  Geschreven te Liuwert, na het zinken van Oudland, het drieduizend-vierhonderd en negenenveertigste jaar. Dat is naar Kerstenrekening het twaalfhonderd-zesenvijftigste jaar.

  Hidde toegenaamd Oera Linda.

  Waak!

  Overwijn 1951

  [3] Okke mijn zoon.

  Deze boeken moet je met lijf en ziel bewaren, zij bevatten de geschiedenis van ons hele volk en ook van onze voorouders. Verleden jaar heb ik die uit de vloed gered tegelijk met jou en met je moeder. Maar zij waren nat geworden, daardoor gingen zij naderhand bederven. Om ze niet te verliezen, heb ik ze op overlands papier overgeschreven. Omdat jij ze nu erft, moet jij ze ook overschrijven. Je kinderen desgelijks, opdat ze nooit verloren gaan.

  Geschreven te Ljudwerd, nadat Atland verzonken is, het drie duizend vier honderd negen en veertigste jaar, dat is naar Christenrekening het twaalf honderd zes en vijftigste jaar. Hiddo, bijgenaamd: Over de Linden. Waak.

  Ottema 1876

  [3] Okke mijn zoon.

  Deze boeken moet gij met lijf en ziel bewaren, zij bevatten de geschiedenis van ons geheele volk, en ook van onze voorvaderen. Verleden jaar heb ik die uit den vloed gered tegelijk met u en met uwe moeder. Doch zij waren nat geworden, daardoor gingen zij naderhand bederven. Om ze niet te verliezen, heb ik ze op overlandsch papier overgeschreven. Bijaldien gij ze erft, moet gij ze ook overschrijven. Uwe kinderen desgelijks, opdat zij nimmer verloren gaan. Geschreven te Liuwert, nadat Atland verzonken is, het drie duizend vier honderd negen en veertigste jaar, dat is naar de Christen-rekening het twaalf honderd zes en vijftigste jaar. Hiddo bijgenaamd Over de Linden. Waak.

  Noten  Lees Verder

  Volgende hoofdstuk: Nl 00b Liko