Nl 01a Gouwraad

  From Oera Linda Wiki

  Ott werkversie

  Deel I. Het Boek der Adela-volgers

  1. Inleiding

  1a. Gouwraad in Verwarring

  [001] Het Boek der Adela-volgers

  Dertig jaar nadat de volksmoeder omgebracht was door de oppermagí stond het er slecht voor. Alle staten aan de andere zijde van de Weser waren van ons afgekeerd en onder het bewind van de magí gekomen en hij dreigde zijn macht uit te breiden over al ons land.[1] Om dat ongeluk af te weren had men een algemene raad belegd,[2] waar allen verzameld waren, die bij de maagden goed bekend stonden. Doch nadat er meer dan drie etmalen verlopen waren, was de hele Gouwraad in verwarring en zonder enig resultaat.

  Noten

  1. 'en hij dreigde...' —lett.: 'en het stond te vrezen dat hij weldig zou worden over het hele land'; weldich.
  2. 'raad' — of: acht (overleg, beraad).

  Overwijn 1951

  [5] Het boek van Adela’s aanhangers.

  Dertig jaar na de dag, waarop de volksmoeder omgebracht was, door de opperste Magy, was het er erg aan toe. Alle staten, die aan de andere zijde van de Weser liggen, waren van ons afgescheurd en onder de macht van de Magy gekomen en het stond te vrezen, dat hij macht zou krijgen over het hele land. Om dat ongeluk af te weren, had men een algemene volksvergadering belegd, alwaar vergaderd waren alle manspersonen, die in een goede roep stonden bij de burchtvrouwen. Doch nadat er meer dan drie etmalen verlopen waren, was de gehele gouwraad in de war en alles evenver als bij hun komst.

  Ottema 1876

  [5] Het boek van Adela's aanhangers.

  Dertig jaren na den dag, waarop de volksmoeder omgebracht was, door den overste Magy, stond het er erg aan toe. Alle staten, die er liggen aan de andere zijde der Weser, waren van ons afgescheurd en onder het geweld des Magy gekomen; en het stond te vreezen, dat hij geweldig zoude worden over het geheele land. Om dat ongeluk te weeren, had men eene algemeene volksvergadering belegd, alwaar vergaderd waren alle manspersonen, die in een goeden roep stonden bij de maagden (priesteressen). Doch nadat er meer verloopen waren dan drie etmalen, was de geheele Go-raad in de war, en alles even als bij hunne komst.

  Lees Verder

  Nl 00b Liko ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 01b Adela's Raad

  Aangepaste volgorde:

  Nl 12 Verdeeldheid ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 01b Adela's Raad