156

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL156.jpg

  Edited transcription

  (JFKJA WÉR​.NE) [156] KANTE FRYAS. FAR SA FÉRE IK HJA HÀV KÀNNA LÉRED HETH HJU ALAN WROCHT ÀND WROT TILTHJU FRYAS BERN WITHER KVMA MACHTE VNDERA SELVA ÉWA AND VNDER [5] ÉNEN BAND. VMBE THA MÀNNISKA VPPA HJRA SÍDE TO KRÉJANDE. WAS HJU MITH HJRA FRJUDELF FON OF HJRA TÁT THRVCH ALLE SAXANAMARKA FÁREN AND FORTH NÉI GÉRTMANJA. GÉRTMANJA [10] ALSA HÉDON THA GÉRTMANNA HJARA STÁT HÉTEN. THÉR HJA THRVCH GOSA​.HJRA BIJELDINGA KRÉJEN HÉDE. DÁNÁ GVNGON HJA NÉI THA DÉNEMARKA. FON THA DÉNAMARKA GVNGON HJA SKÉP NÉI TEXLAND. [15] FON TEXLAND GVNGON HJA NÉI WEST​.FLÍLAND ÀND SÁ ALINGEN THA SÉ NÉI WALHALLAGÁRA HIN. FON WALHALLAGÁRA BRÛDON HJA ALINGEN THÉRA SÛDER​.HRÉNUM ALONT HJA MITH GRÁTE FRÉSE [20] BOPPA THÉRE RÉNE BY THA MÁRSÁTA KÉMON HWÉRFON VSA APOLLÁNJA SKRÉVEN HETH. THA HJA THÉR EN STÛT WÉST HÉDE GVNGON HJA WITHER NÉI THA DELTA.

  AS HJA NW EN TID LÔNG NÉI THA DELTA [25] OFFÁREN WÉRON ALONT HJA INNA STRÉK FON THÉRE ALDA BURCH AKEN KÉMON THA SEND THÉR VNWARLINGA FJUWER SKALKA MORTHAD ÀND NAKED UT​EKLÁD. HJA WÉRON EN LITH ÀFTERAN [30] KVMEN. MIN BROTHER THER VRAL BY WAS HÉDE HJA OFTEN VRBÉDEN THACH HJA NÉDE NAVT NE HÉRED. THA BÁNAR ([157] THÉR THÀT DÉN HÉDE)

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [1] FRÍAS → FRYAS [2] ALÔN → ALAN [3] FRÍAS → FRYAS [5] BÔN → BAND [6] SÍD → SÍDE [9] 2x GÉRT​.MANNJA → GÉRTMANJA [14] SKYP → SKÉP [15] TEX​.LÁND → TEXLAND [20] MÁRSATA → MÁRSÁTA [27] SIND → SEND [28] MORTH → MORTHAD [29] UTEKLÁT → UTEKLÁD [32] BÔNAR → BÁNAR

  Punctuation changes

  [4] VNDER​.A → VNDERA [8] SAXANA MARKA → SAXANAMARKA [11] GOSA HJRA → GOSA​.HJRA [13] 2x DÉNE​.MARKA → DÉNEMARKA [14] TEX​.LAND → TEXLAND [15] WEST FLÍLAND → WEST​.FLÍLAND [17] 2x WAL​.HALLA​.GÁRA → WALHALLAGÁRA [18] SÛDER HRÉNUM → SÛDER​.HRÉNUM [21] A​.POL​.LÁNJA → APOLLÁNJA [25] OF​.FÁREN → OFFÁREN

  Translations

  English Nederlands

  Continue Reading

  [155] ᐊ previous/next ᐅ [157]